top of page
Proč zvolit Lesní klub Sojka

PROČ ZVOLIT LESNÍ KLUB SOJKA

V Sojce uplatňujeme respektující přístup a nenásilnou komunikaci.

K celému vzdělávacímu procesu přistupujeme vědomým způsobem.
Dopřáváme dětem prostor k volné - svobodné hře, která rozvíjí jejich dovednosti.
Poskytujeme dětem dostatek času při sebepéči, čímž je vedeme k samostatnosti.
Program dne probíhá formou rituálů a má jasně daná pravidla.
Řízený program probíhá formou nabídky.
Vytváříme bezpečný prostor, ve kterém děti mohou objevovat přirozené nebezpečí.
Učíme děti zodpovědnosti sám za sebe a za své věci.
K dětem máme individuální přístup a důvěru.
V dětech vytváříme pozitivní vztah sám k sobě a k přírodě.
Sojka udržuje blízký vztah s rodinou. Fungujeme jako komunita.

bottom of page