lesní klub sojka
nápis_lk_sojka-01.png

VÁS VÍTÁ NA SVÉM WEBU


O NÁS


Lesní klub Sojka je alternativou státního předškolního vzdělávání pro děti ve věku 3 až 7 let. Poskytujeme učení se navzájem ve věkově smíšené skupině. Většinu času trávíme s dětmi venku. Kromě standardního denního provozu nabízíme také program Sojčata, který je určen pro rodiče s dětmi do 3 let. Dále také aktivity jako je lesní družina pro děti předškolního věku a 1.-3. třídy a výtvarné dílny pro děti předškolního věku.

 

OBECNĚ
O LESNÍCH ŠKOLKÁCH

Lesní mateřská škola (LMŠ) je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání.
Lesní MŠ kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa.
Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky.
Děti z LMŠ však netráví celý rok jen v lese.
Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí atp.


               odkaz na ALMŠ

AKTUALITY

VOLNÁ MÍSTA NA POSLEDNÍ CHVÍLI - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 

Vlci noci - 1 místo

termín: 19.- 23. 7. 2021 pro děti ve věku 4 - 7 let

 

místo: LK Sojka, ul. Dubová, Brno – Jundrov

Kontakt: skolka.sojka@gmx.com, m. 774 216 934

Sojčí pírko - 3 místa

 

termín: 26.- 30. 7. 2021 pro děti ve věku 5 - 10 let

 

místo: LK Sojka, ul. Dubová, Brno – Jundrov

kontakt: skolka.sojka@gmx.com, m. 774 216 934

**************************************************************

LETNÍ KEMPY 2021

 

Pro děti ve věku 6 – 10 let (1.- 4. třída)

Kempy jsou pro školní děti zdarma, vč. stravy. Náklady jsou hrazeny z dotace MŠMT v rámci výzvy Letní kempy 2021

 

 

Putování s Flocke

 

termín: 26.- 30. 7. 2021

 

místo: LK Letorost, ul. Hradiska, Brno – Obřany

kontakt: monika.hruba@mujmail.cz, m. 605 322 509

 

Letní kemp na motivy knihy Vlčí stopy od Tanji Askani. Floke je malé vlče, které poznává svůj svět a jak to v něm chodí. Společně s ní se budeme dovídat o zvířatech, rostlinách a světě okolo nás.

 

Začarovaný les

termín: 9.- 13. 8. 2021

místo: LK Letorost, ul. Hradiska, Brno – Obřany

kontakt: info@lesniklubletorost.cz, m. 739 641 539

 

V začarovaném lese žijí kouzelná stvoření, která budou děti provázet a učit je lásce k přírodě a poznání. Spolu se skřítky budeme poznávat tajemná zákoutí lesa a řešit úkoly při dobrodružných výpravách. Přidej se k nám!