top of page

NÁHLED DO KLUBU

Máte zájem o docházku a zajímá Vás, jak to u nás funguje?
Přijďte nakouknout do Soj
ky!

NÁHLED do denního provozu "školky" (lesního klubu) nenabízíme.

Seznámit se s prostředím našeho klubu je možné v rámci klubíku Sojčata a to buď pravidelnou docházkou do klubíku nebo jednorázovou (max. 2x) navštěvou. Klubík probíhá každý čtvrtek a pátek v čase 10.15 - 12. 15. Návštěvu / účast je třeba předem dohodnout s průvodkyní klubíku. Jednorázová návštěva stojí 250 Kč.

Kontakt na průvodkyni klubíku Sojčata:

Jana Bartošíková - m. 607 930 514; e-mail: lesni.sojka@gmail.com

Případně je možné nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře

Nemůžete-li využít k náhledu klubík Sojčata, je možné si domluvit individuální konzultační návštěvu s koordinátorkou LK Sojka. Setkání proběhne v předem dohodnutém čase. Dopoledne lze využít čas mezi 10 a 13 hodinou, kdy jsou děti v lese, odpoledne čas mezi 14.30 a 16.30, kdy jsou školkové děti v klubu přítomny.

Kontakt na koordinátorku LK Sojka:

Lucie Anderová - m. 774 216 934, e-mail: lesni.sojka@gmail.com

 

Cena za náhled - konzultační návštěvu je 250 Kč / rodič (-e) + dítě (platba na místě)

bottom of page